شخصی سازی اعلان های تلگرام

چطور صدای تلگرام را فقط برای یکی از مخاطبین تغییر دهیم؟

گاهی وقتا برای خیلی از ما پیش امده که تلگراممان سری پیام هایی ارسال میشود که دلممان میخواهد بدون دیدن پیام ها یا در دسترس نبودن گوشی متوجه شویم چه شخصی برایمان پیام ارسال کرده

خوشبختانه تلگرام چنین قابلیت را اضافه کرده که روش خیلی سریع و راحتی هستش
برای اعمال این تنظیمات لازمه که :