مدیریت زمان

یاد بگیرید توجهتان را مدیریت کنید، زمانتان خودش مدیریت می شود.

یکی از عادت‌های کلیدی که در افراد موفق مشاهده میکنیم و زیاد دیده شده، این است که آنها به شکل بی‌رحمی توجه‌شان را مدیریت می‌کنند. این روز‌ها چیزهایی که باعث انحراف توجه و پرت شدن حواس‌مان هستند فراوانند و با دیجیتالی شدن همه چیز دائم در حال افزایش هستند. ذهن شما مثل تخمک است و…