ده تا از بهترین برنامه ها برای تبدیل صدا به نوشته در سال ۲۰۲۰

  برنامه های صوتی به متن ممکن است یک مفهوم عجیب به نظر برسد ، اما در واقع برای حرفه ای های پر مشغله بسیار مفید هستند. اگر همیشه در حال حرکت هستید یا سریعتر از توانایی نوشتن فکر می کنید ، برنامه های ویژه می توانند کاراییتان را افزایش دهند و ضبط های شما…