مداد رنگی

روانشناسی رنگ ها در طراحی سایت و لوگو

رنگ ها قدرتمندند و طراحان حرفه ای میدانند که باید به صورتی دیزاین خود را انجام دهند که کاربر پسند باشد و مطالب نیز به راحتی مشاهده شود، همچنین از لحاظ روانشناسی هر رنگ یک مفهوم را ناخودآگاه میتواند به کاربر منتقل کند که در زیر به چند مورد آن به همراه مثال هایی اشاره شده است…