تلفن های هوشمند می توانند به زودی قلم ها را از طریق NFC به صورت بی سیم شارژ کنند

یک استاندارد شارژ تولید شده توسط NFC Forum  می تواند قلم های شارژ بی سیم را در آینده نزدیک به دستگاه ها بیاورد  این فناوری امکان شارژ حداکثر یک وات را برای قلم های دیجیتالی پشتیبانی می کند.